Categories
ฮาบากุก

ฮาบากุก 1

1 พระดำรัสที่ผู้เผยพระวจนะฮาบากุกได้รับ

คำร้องทุกข์ของฮาบากุก

2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะต้องร้องทูลขอความช่วยเหลือนานเพียงใด

พระองค์จึงจะทรงสดับฟัง?

หรืออีกนานเพียงใดที่ต้องร้องต่อพระองค์ว่า “โหดร้าย!”

แต่พระองค์ไม่ทรงมาช่วย?

3 เหตุใดพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มองดูความอยุติธรรม?

เหตุใดพระองค์ทรงทนต่อความผิด?

ความพินาศและความโหดร้ายอยู่ต่อหน้าต่อตาข้าพระองค์

มีการต่อสู้และแก่งแย่งกันมากมาย

4 ฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นอัมพาต

และความยุติธรรมไม่ปรากฏ

คนชั่วล้อมกรอบคนชอบธรรม

จนความยุติธรรมถูกบิดเบือนไป

คำตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้า

5 พระเจ้าตรัสว่า

“จงมองและคอยเฝ้าดูชนชาติต่างๆ

แล้วจงประหลาดใจอย่างที่สุด

เพราะเรากำลังจะทำบางสิ่งในสมัยของเจ้า

ซึ่งถึงแม้มีใครบอก

เจ้าก็จะไม่เชื่อ

6 เรากำลังจะให้ชาวบาบิโลนมีอำนาจขึ้นมา

พวกเขาเป็นชนชาติที่โหดร้ายและเลือดร้อน

ซึ่งกรีธาทัพไปทั่วโลก

เพื่อยึดครองดินแดนที่ไม่ใช่ของตน

7 พวกเขาเป็นชนชาติที่ใครๆ ก็ขยาดและหวาดกลัว

พวกเขาถือเอาตนเองเป็นกฎหมาย

แสวงหาเกียรติยศให้ตนเอง

8 ม้าของเขาปราดเปรียวยิ่งกว่าเสือดาว

ดุร้ายยิ่งกว่าหมาป่ายามพลบค่ำ

กองทหารม้าของเขาควบตะบึงมา

พลม้าของเขามาจากแดนไกล

พวกเขาเหินมาดุจนกอินทรีโฉบมาขย้ำเหยื่อ

9 พวกเขาทุกคนมุ่งก่อความรุนแรง

ฝูงชนของพวกเขารุกเข้ามาเหมือนพายุทะเลทราย

และกวาดต้อนเชลยไปเหมือนเม็ดทราย

10 เขาเย้ยหยันกษัตริย์

และเสียดสีเจ้าบ้านผ่านเมือง

พวกเขาหัวเราะเยาะเมืองที่มีป้อมปราการทั้งปวง

พวกเขาก่อเชิงเทินดินและเข้ายึดเมือง

11 แล้วพวกเขาก็กรีธาทัพผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนลม แล้วมุ่งหน้าต่อไป

พวกเขาเป็นคนผิด ซึ่งถือพละกำลังของตนเป็นพระเจ้า”

คำร้องทุกข์ครั้งที่สองของฮาบากุก

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลไม่ใช่หรือ?

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ องค์บริสุทธิ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพวกเขาให้ดำเนินการตามคำพิพากษา

ข้าแต่องค์พระศิลา พระองค์ทรงบัญชาให้พวกเขามาลงโทษ

13 พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะมองดูความชั่ว

พระองค์ไม่ทรงสามารถทนต่อความผิดได้

แล้วเหตุใดพระองค์ทรงทนต่อคนทรยศ?

เหตุใดพระองค์ทรงเงียบอยู่

ขณะที่คนชั่วร้ายกลืนกินคนที่ชอบธรรมกว่าตัวเขา?

14 พระองค์ทรงทำให้มนุษย์เป็นเหมือนปลาในทะเล

เหมือนบรรดาสัตว์ในทะเลที่ไม่มีใครปกครอง

15 ศัตรูผู้ชั่วร้ายได้เกี่ยวพวกเขาขึ้นมาด้วยเบ็ด

จับพวกเขาด้วยแห

และรวบรวมพวกเขาขึ้นมาด้วยอวน

ดังนั้นศัตรูผู้นั้นจึงปีติยินดี

16 ฉะนั้นเขาจึงถวายเครื่องบูชาแก่แหของเขา

และเผาเครื่องหอมแก่อวนของตน

เพราะแหของเขาทำให้เขาอยู่อย่างหรูหรา

และสำราญกับอาหารที่เลือกสรรมาแล้วอย่างดีเลิศ

17 แล้วเขาจะแกะสิ่งที่จับได้ออกมาจากแห

ทำลายชาติต่างๆ อย่างไร้ความเมตตาต่อไปหรือ?

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/HAB/1-0597e3d6ea355d1cdf0b6b85993b47cf.mp3?version_id=179—

Categories
ฮาบากุก

ฮาบากุก 2

1 ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้ายาม

และประจำการบนเชิงเทิน

ข้าพเจ้าจะคอยดูว่าพระองค์จะตรัสประการใดแก่ข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าจะตอบคำร้องทุกข์นี้อย่างไร

คำตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า

“จงเขียนสิ่งที่เราเปิดเผยแก่เจ้า

ให้เห็นชัดเจนบนแผ่นจารึก

เพื่อว่าทุกคนที่อ่านจะเข้าใจได้ทันที

3 เพราะสิ่งที่เราจะเปิดเผยแก่เจ้านั้นยังรอกำหนดเวลาอยู่

เป็นเรื่องวาระสุดท้าย

และจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เรื่องเท็จ

แม้จะเนิ่นช้าอยู่ ก็จงอดใจรอ

มันจะมาถึงอย่างแน่นอนและจะไม่ล่าช้า

4 “ดูเถิด เขาผยองขึ้น

ความปรารถนาของเขาไม่ถูกทำนองคลองธรรม

แต่คนชอบธรรมจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อของเขา

5 อันที่จริงเหล้าองุ่นทรยศเขา

เขาหยิ่งผยองและไม่เคยพักสงบ

เพราะเขาตะกละเหมือนหลุมฝังศพ

และเหมือนความตายซึ่งไม่เคยอิ่ม

เขารวบรวมประชาชาติมาเป็นของตน

และจับชนชาติทั้งปวงมาเป็นเชลย

6 “คนเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ร้องยั่วเย้าเขาด้วยคำเยาะเย้ยและคำสบประมาทหรอกหรือว่า

“ ‘วิบัติแก่เขาผู้เอาของที่ขโมยมากองสุมไว้

และทำให้ตนเองร่ำรวยโดยการขู่กรรโชก!

สิ่งนี้จะต้องดำเนินไปอีกนานเพียงใด?’

7 เจ้าหนี้ของเจ้าจะไม่ลุกฮือขึ้นในทันทีทันใดหรือ?

เขาจะไม่ตื่นขึ้นและทำให้เจ้าตัวสั่นงันงกหรือ?

เมื่อนั้นเจ้าจะตกเป็นเหยื่อของเขา

8 เพราะเจ้าได้ปล้นชิงมาหลายชาติ

ชนชาติที่เหลืออยู่จะปล้นเจ้า

เพราะเจ้าทำให้คนต้องหลั่งเลือด

เจ้าได้ทำลายดินแดนและเมืองต่างๆ ตลอดจนทุกคนในนั้น

9 “วิบัติแก่เขาผู้สร้างอาณาจักรของตนด้วยสิ่งที่ได้มาอย่างอยุติธรรม

เพื่อสร้างรังไว้บนที่สูง

เพื่อหนีจากเงื้อมมือแห่งหายนะ!

10 เจ้าวางแผนให้หลายชนชาติถูกทำลาย

ก่อความอัปยศแก่เรือนของเจ้าเองและทำให้ชีวิตของตนเองต้องเสียไป

11 ก้อนหินที่ผนังจะส่งเสียงร้อง

และไม้ขื่อไม้คานก็จะส่งเสียงสะท้อน

12 “วิบัติแก่ผู้สร้างนครด้วยการนองเลือด

และตั้งเมืองด้วยอาชญากรรม!

13 พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ได้ทรงตัดสินพระทัยไว้แล้วไม่ใช่หรือว่า

การลงแรงทำงานของชนชาตินั้นก็เป็นเพียงเชื้อไฟ

การตรากตรำจนสิ้นแรงของชนชาติต่างๆ ก็สูญเปล่า?

14 เพราะโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ดั่งห้วงนํ้าทั้งหลายที่ปกคลุมท้องทะเล

15 “วิบัติแก่ผู้ที่ให้เหล้าองุ่นเพื่อนบ้านดื่ม

เทเหล้าจากถุงหนังให้เขาจนเมามาย

เพื่อจะได้จ้องดูร่างเปลือยเปล่าของเขา

16 เจ้าจะเต็มไปด้วยความอับอายแทนที่จะได้เกียรติยศ

บัดนี้ถึงคราวของเจ้า! จงดื่มสิ และเจ้าจะถูกเปิดเผยความเปลือยเปล่า!

ถ้วยจากพระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเวียนมาถึงเจ้า

แล้วความอัปยศอดสูจะบดบังเกียรติยศของเจ้า

17 ความโหดร้ายที่เจ้าทำไว้แก่เลบานอนจะล้มล้างเจ้า

และการที่เจ้าทำลายล้างสัตว์ต่างๆ จะทำให้เจ้าหวาดกลัว

เพราะเจ้าทำให้คนต้องหลั่งเลือด

เจ้าได้ทำลายดินแดนและเมืองต่างๆ ตลอดจนทุกคนในนั้น

18 “รูปเคารพมีคุณค่าอะไรในเมื่อมนุษย์เป็นผู้แกะสลักมันขึ้น?

หรือรูปที่สอนความเท็จนั้นมีคุณค่าอะไร?

เพราะผู้ที่สร้างรูปนั้นขึ้นก็วางใจในสิ่งที่ตนสร้าง

เขาสร้างรูปเคารพที่พูดไม่ได้

19 วิบัติแก่ผู้ที่กล่าวกับไม้ว่า ‘จงมีชีวิตขึ้นมาเถิด!’

หรือกล่าวแก่หินไร้ชีวิตว่า ‘จงตื่นขึ้นมาเถิด!’

มันจะให้คำแนะนำได้หรือ?

เขาหุ้มมันด้วยทองและเงิน

มันไม่มีลมหายใจ”

20 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ให้ทั้งโลกจงเงียบอยู่ต่อหน้าพระองค์

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/HAB/2-22c81a4642d3825dd46b5c0579f4f5d6.mp3?version_id=179—

Categories
ฮาบากุก

ฮาบากุก 3

คำอธิษฐานของฮาบากุก

1 คำอธิษฐานของผู้เผยพระวจนะฮาบากุก ท่วงทำนองชิกิโอโนท

2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ยืนอยู่ด้วยความครั่นคร้ามยำเกรงในพระราชกิจของพระองค์

ขอทรงรื้อฟื้นพระราชกิจเหล่านั้นในยุคของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ขอทรงให้ทราบทั่วกันในสมัยของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ในพระพิโรธขอทรงระลึกถึงพระเมตตา

3 พระเจ้าเสด็จจากเทมาน

องค์บริสุทธิ์เสด็จจากภูเขาปาราน

เสลาห์

พระเกียรติสิริของพระองค์ปกคลุมฟ้าสวรรค์

และโลกนี้เต็มด้วยคำสรรเสริญพระองค์

4 สง่าราศีของพระองค์ประดุจรุ่งอรุณ

มีรังสีส่องแวบวาบมาจากพระหัตถ์

ซึ่งซ่อนฤทธานุภาพของพระองค์ไว้

5 โรคระบาดนำเสด็จพระองค์

ภัยพิบัติตามย่างพระบาทของพระองค์มา

6 เมื่อพระองค์ประทับยืน โลกก็สั่นสะเทือน

เมื่อพระองค์ทอดพระเนตร ประชาชาติทั้งหลายก็สั่นสะท้าน

ภูเขาดึกดำบรรพ์ทั้งหลายพังทลายลง

เนินเขาเก่าแก่ทั้งหลายทรุดลง

ทางของพระองค์ยั่งยืนนิรันดร์

7 ข้าพระองค์เห็นเต็นท์ของชาวคูชันตกอยู่ในความทุกข์ยาก

และที่อาศัยของชาวมีเดียนก็ตกอยู่ในความทุกข์ทรมาน

8 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกริ้วแม่น้ำหรือ?

พระองค์ทรงพระพิโรธลำธารหรือ?

เมื่อพระองค์ทรงม้า

และรถม้าศึกแห่งชัยชนะ

พระองค์ทรงเกรี้ยวกราดต่อทะเลหรือ?

9 พระองค์ทรงหยิบคันธนูออกมา

พระองค์ทรงเรียกหาลูกศรมามากมาย

เสลาห์

พระองค์ทรงแยกแผ่นดินด้วยแม่น้ำ

10 ภูเขาทั้งหลายเห็นพระองค์และบิดตัวไปมา

กระแสน้ำโถมซัดไป

ห้วงลึกคำรามลั่น

และซัดคลื่นเป็นระลอกสูง

11 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่งอยู่ในฟ้าสวรรค์

เมื่อลูกศรที่พุ่งทะยานของพระองค์ส่องประกาย

เมื่อหอกของพระองค์ส่องประกายราวกับฟ้าแลบ

12 พระองค์ทรงย่างเหยียบไปทั่วโลกด้วยพระพิโรธ

และทรงเหยียบย่ำประชาชาติทั้งหลายด้วยความกริ้ว

13 พระองค์เสด็จออกมากอบกู้ประชากรของพระองค์

เพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้ให้รอด

พระองค์ทรงบดขยี้ผู้นำของดินแดนแห่งความชั่วร้าย

พระองค์ทรงทำให้เขาเปลือยเปล่าตั้งแต่หัวจรดเท้า

เสลาห์

14 พระองค์จะทรงใช้หอกของเขาเองแทงศีรษะของเขา

เมื่อเหล่านักรบของเขาบุกมาเพื่อตีข้าพระองค์ทั้งหลายให้กระจัดกระจาย

ยิ้มเยาะราวกับจะเข้ามากัดกิน

คนน่าเวทนาซึ่งซุ่มซ่อนตัวอยู่

15 พระองค์ทรงย่ำทะเลด้วยฝูงม้าของพระองค์

ทำให้ห้วงน้ำใหญ่ปั่นป่วน

16 ข้าพระองค์ได้ยินแล้วใจก็เต้นระรัว

เสียงนั้นทำให้ริมฝีปากของข้าพระองค์สั่นระริก

ความเสื่อมสลายก็คืบคลานเข้ามาในกระดูกของข้าพระองค์

และขาของข้าพระองค์ก็สั่นเทา

ถึงกระนั้นข้าพระองค์จะอดทนรอคอยวันแห่งหายนะ

ให้มาถึงชนชาติที่รุกรานเรา

17 แม้ต้นมะเดื่อไม่ผลิดอก

และเถาองุ่นไม่มีผล

แม้ต้นมะกอกไม่ให้ผล

และท้องทุ่งไม่ให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร

แม้ไม่มีแกะในคอก

และไม่มีวัวในโรง

18 กระนั้นข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าจะเบิกบานใจในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า

19 พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนเท้ากวาง

พระองค์ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าขึ้นไปบนที่สูง

สำหรับผู้อำนวยเพลงใช้กับเครื่องสายของข้าพเจ้า

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/HAB/3-3a40e0b55aef07a4de43cf0a52461dfa.mp3?version_id=179—