Categories
มีคาห์

มีคาห์ 1

1 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงมีคาห์แห่งโมเรเชทในรัชกาลกษัตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ ต่อไปนี้คือนิมิตที่มีคาห์เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

2 ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ยจงฟังเถิด

โลกและทุกคนที่อยู่ในโลกจงฟัง

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะเป็นพยานกล่าวโทษท่าน

องค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

คำพิพากษาสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

3 ดูเถิด!องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จจากที่ประทับ

พระองค์เสด็จลงมาและทรงดำเนินอยู่บนเบื้องสูงของโลก

4 ภูเขาหลอมละลายใต้พระองค์

และหุบเขาต่างๆ แยกออก

เหมือนขี้ผึ้งถูกลนไฟ

และเหมือนน้ำถาโถมลงมาตามลาดเขา

5 ทั้งหมดนี้เนื่องมาจากการล่วงละเมิดของยาโคบ

เนื่องด้วยบาปทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ยาโคบล่วงละเมิดอะไร?

ไม่ใช่สะมาเรียหรอกหรือ?

สถานบูชาบนที่สูงของยูดาห์นั้นคืออะไร?

ไม่ใช่เยรูซาเล็มหรอกหรือ?

6 “ฉะนั้นเราจะทำให้สะมาเรียกลายเป็นซากปรักหักพัง

เป็นที่ทำสวนองุ่น

เราจะเทหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงในหุบเขา

และจะเผยฐานรากของเมืองนั้นออกมา

7 รูปเคารพทั้งปวงของสะมาเรียจะถูกทุบแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

เครื่องถวายทั้งปวงในวิหารของเมืองนั้นจะถูกไฟเผา

เราจะทำลายเทวรูปทั้งหมดของเมืองนั้น

เนื่องจากสะมาเรียรวบรวมเครื่องถวายมาจากค่าจ้างของโสเภณี

มันจะถูกใช้เป็นค่าจ้างโสเภณีอีก”

คร่ำครวญไว้อาลัย

8 ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะร้องไห้คร่ำครวญ

จะเดินไปมาโดยเปลือยกายและเท้าเปล่า

ข้าพเจ้าจะร้องโหยหวนเหมือนหมาใน

และครวญครางเหมือนนกเค้าแมว

9 เพราะบาดแผลของสะมาเรียเยียวยาไม่ได้

และลามมาถึงยูดาห์แล้ว

มาถึงประตูเมืองของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้า

มาถึงเยรูซาเล็มเลยทีเดียว

10 อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท

อย่าร้องไห้เลย

อย่าบอกในเบธโอฟราห์

จงเกลือกตัวในฝุ่น

11 ท่านผู้อาศัยในชาฟีร์เอ๋ย

จงผ่านไปอย่างตัวเปล่าเล่าเปลือยและอับอายขายหน้า

บรรดาผู้อาศัยในศาอานัน

จะไม่ออกมา

เบธเอเซลกำลังทุกข์โศก

การปกป้องคุ้มครองถูกยกไปจากท่านแล้ว

12 บรรดาผู้อาศัยในมาโรทดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด

รอคอยการบรรเทาทุกข์

เพราะภัยพิบัติจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

มาถึงประตูเยรูซาเล็มแล้ว

13 ท่านผู้อาศัยในลาคีช

จงเทียมฝูงม้าเข้ากับรถม้าศึก

ท่านเป็นคนแรกที่นำธิดาแห่งศิโยน

ให้ทำบาป

เพราะได้พบการล่วงละเมิดของอิสราเอล

ในท่าน

14 ฉะนั้นท่านจะให้ของขวัญอำลา

แก่โมเรเชทกัท

เมืองอัคซิบจะถูกจับได้ว่าหลอกลวง

บรรดากษัตริย์อิสราเอล

15 เราจะนำผู้พิชิตมาเหนือเจ้า

ผู้ซึ่งอาศัยในมาเรชาห์

บรรดาผู้นำผู้ทรงเกียรติของอิสราเอล

จะหนีไปหลบที่อดุลลัม

16 จงโกนผมไว้ทุกข์

ให้ลูกๆ ที่เจ้าชื่นใจ

จงโกนหัวให้ล้านเหมือนนกแร้ง

เพราะลูกๆ ของเจ้าจะถูกพรากไปเป็นเชลย

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/MIC/1-8ca7640eb5573eab2b9a79433c61c8a2.mp3?version_id=179—

Categories
มีคาห์

มีคาห์ 2

แผนการของมนุษย์และแผนงานของพระเจ้า

1 วิบัติแก่บรรดาผู้ที่วางแผนชั่วร้าย

บรรดาผู้ที่คิดอุบายชั่วร้ายขณะนอนอยู่บนเตียง!

ครั้นรุ่งเช้าก็ดำเนินการตามแผนนั้น

เพราะอยู่ในอำนาจที่เขาจะทำได้

2 เขาโลภอยากได้ที่ดินก็ยึดเอา

อยากได้บ้านก็ริบไป

เขาโกงบ้าน

โกงมรดกของเพื่อนมนุษย์

3 ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เรากำลังวางแผนนำภัยพิบัติมาให้แก่คนพวกนี้

ซึ่งพวกเจ้าไม่มีทางเอาตัวรอดไปได้เลย

พวกเจ้าจะไม่เดินอย่างหยิ่งทะนงอีกต่อไป

เพราะมันจะเป็นวาระแห่งความพินาศ

4 ในวันนั้นผู้คนจะเยาะเย้ยพวกเจ้า

เขาจะถากถางพวกเจ้าด้วยเพลงโศกบทนี้ว่า

‘เราย่อยยับป่นปี้

ข้าวของในกรรมสิทธิ์ของพี่น้องร่วมชาติถูกยึดไปแบ่งกัน

พระองค์ทรงริบไปจากเราแล้ว!

พระองค์ทรงมอบที่ดินของเราให้แก่บรรดาคนทรยศ’ ”

5 ฉะนั้นพวกเจ้าจะไม่มีใครสักคนในชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

มาจับสลากแบ่งดินแดน

ผู้เผยพระวจนะเท็จ

6 บรรดาผู้เผยพระวจนะของเขากล่าวว่า

“อย่าเผยพระวจนะ

อย่าพยากรณ์เรื่องเหล่านี้

ความอัปยศอดสูจะมาไม่ถึงเรา”

7 พงศ์พันธุ์ยาโคบเอ๋ย ควรหรือที่จะพูดกันว่า

“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้ากริ้วหรือ?

พระองค์ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้หรือ?”

“ถ้อยคำของเราไม่ได้เป็นผลดี

แก่บรรดาผู้ประพฤติอย่างชอบธรรมหรือ?

8 เมื่อไม่นานมานี้ประชากรของเราได้ลุกขึ้น

เหมือนเป็นศัตรู

พวกเจ้าริบเอาเสื้อคลุมอย่างดี

จากผู้ที่ผ่านไปโดยไม่ระมัดระวัง

เหมือนคนที่เพิ่งกลับมาจากการรบ

9 พวกเจ้าขับไล่ผู้หญิงในหมู่ประชากรให้ออกไป

จากบ้านอันผาสุกของเขา

พวกเจ้าริบพรของเราไป

จากลูกหลานของเขาตลอดกาล

10 ลุกขึ้น ไปให้พ้น!

เพราะนี่ไม่ใช่ที่พักของพวกเจ้า

เนื่องจากมันเป็นมลทิน

มันพังทลายเกินกว่าจะแก้ไข

11 หากคนโกหกและคนหลอกลวงมาพูดว่า

‘ข้าพเจ้าจะพยากรณ์ว่าท่านจะมีเหล้าองุ่นและเบียร์เหลือเฟือ’

เขาก็จะเป็นผู้พยากรณ์ที่ชนชาตินี้ต้องการ!

ทรงสัญญาจะช่วยกอบกู้

12 “ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวมเจ้าทั้งหมดอย่างแน่นอน

เราจะรวบรวมชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอลกลับคืนมาอย่างแน่นอน

เราจะพาพวกเขามาเหมือนแกะในคอก

เหมือนฝูงสัตว์ในทุ่งหญ้า

ที่นั่นจะคลาคล่ำด้วยผู้คน

13 ผู้เบิกทางจะขึ้นหน้านำเขาไป

พวกเขาจะผ่านออกไปทางประตู

กษัตริย์ของเขาจะเสด็จขึ้นหน้าพวกเขา

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำหน้าพวกเขาไป”

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/MIC/2-3552d48cd8bfde15d61963ca2e6876cd.mp3?version_id=179—

Categories
มีคาห์

มีคาห์ 3

ตำหนิผู้นำและผู้เผยพระวจนะ

1 แล้วข้าพเจ้ากล่าวว่า

“บรรดาผู้นำของยาโคบ จงฟังเถิด

ท่านผู้ที่ปกครองพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ท่านควรจะรู้จักความยุติธรรมไม่ใช่หรือ?

2 ท่านซึ่งชังความดีและรักความชั่ว

ผู้ถลกหนังประชากรของเรา

และฉีกเนื้อจากกระดูกของพวกเขา

3 ผู้กินเนื้อพี่น้องร่วมชาติของเรา

เลาะหนังของเขาออก

และหักกระดูกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ผู้ห้ำหั่นพวกเขาเหมือนหั่นเนื้อใส่กระทะ

เหมือนหั่นเนื้อใส่หม้อ”

4 แล้วพวกเขาจะร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า

แต่พระองค์จะไม่ทรงตอบ

ครั้งนั้นพระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์จากพวกเขา

เพราะความชั่วที่พวกเขาได้ทำ

5 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า

“สำหรับบรรดาผู้เผยพระวจนะ

ผู้ซึ่งนำประชากรของเราหลงเตลิดไป

หากใครเลี้ยงดูพวกเขา

พวกเขาก็จะประกาศว่า ‘จงมีสันติสุขเถิด’

ใครไม่เลี้ยงดูพวกเขา

พวกเขาก็เตรียมจะทำศึกด้วย

6 ฉะนั้นค่ำคืนจะมาถึงเจ้า เจ้าจะไม่เห็นนิมิตใดๆ

ความมืดมาถึงเจ้า ไม่มีการทำนายทายทักใดๆ

ดวงอาทิตย์จะลับไปสำหรับบรรดาผู้เผยพระวจนะ

และกลางวันจะมืดไปสำหรับพวกเขา

7 ผู้ทำนายจะอับอาย

และหมอดูจะขายหน้า

ทุกคนจะเอามือปิดหน้าของตน

เพราะไม่มีคำตอบจากพระเจ้า”

8 แต่ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ

ด้วยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และด้วยความยุติธรรมกับกำลัง

เพื่อประกาศให้ยาโคบทราบถึงการล่วงละเมิดของเขา

และให้อิสราเอลทราบถึงบาปของตน

9 บรรดาผู้นำของพงศ์พันธุ์ยาโคบ จงฟังเถิด

ท่านผู้ที่ปกครองพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ผู้ชิงชังความยุติธรรม

และบิดเบือนความถูกต้อง

10 ผู้สร้างศิโยนขึ้นจากการฆ่าคน

สร้างเยรูซาเล็มขึ้นจากความชั่วร้าย

11 ผู้นำของดินแดนนี้ตัดสินความโดยเห็นแก่สินบน

ปุโรหิตสั่งสอนโดยเห็นแก่รางวัล

และผู้เผยพระวจนะพยากรณ์เพื่อเงิน

ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังอ้างว่าพึ่งพิงองค์พระผู้เป็นเจ้าและกล่าวว่า

“องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือ?

จะไม่มีภัยพิบัติใดมาถึงเราเลย”

12 ฉะนั้นเพราะพวกเจ้า

ศิโยนจะถูกไถเหมือนนา

เยรูซาเล็มจะกลายเป็นซากปรักหักพัง

ภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารจะกลายเป็นป่ารก

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/MIC/3-e9f0fab263a66f2afb327cc176b9c6bf.mp3?version_id=179—

Categories
มีคาห์

มีคาห์ 4

ภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1 ในบั้นปลาย

ภูเขาที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งอยู่จะได้รับการสถาปนา

ให้เป็นเอกในหมู่ภูเขาทั้งหลาย

จะได้รับการเชิดชูเหนือบรรดาเนินเขา

และชนชาติต่างๆ จะหลั่งไหลไปที่นั่น

2 ประชาชาติมากมายจะมาและกล่าวว่า

“มาเถิด ให้เราขึ้นไปบนภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ไปยังพระนิเวศของพระเจ้าของยาโคบ

พระองค์จะทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่เรา

เพื่อเราจะดำเนินในวิถีทางของพระองค์”

บทบัญญัติจะออกมาจากศิโยน

พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม

3 พระองค์จะทรงตัดสินความระหว่างชนชาติทั้งหลาย

และยุติกรณีพิพาทให้บรรดาชาติมหาอำนาจทั่วแดน

พวกเขาจะตีดาบให้เป็นผาลไถนา

และตีหอกให้เป็นขอลิด

ชนชาติต่างๆ จะเลิกรบราฆ่าฟันกัน

ทั้งจะไม่มีการฝึกรบอีกต่อไป

4 ทุกคนจะนั่งอยู่ใต้เถาองุ่นของตน

และใต้ต้นมะเดื่อของตน

และจะไม่มีใครทำให้เขากลัว

เพราะพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ได้ตรัสไว้แล้ว

5 ชนชาติทั้งปวงอาจจะดำเนิน

ในนามของเทพเจ้าของตน

ส่วนเราจะดำเนินในพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราตลอดนิรันดร์

แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้า

6 องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า

“ในวันนั้น เราจะรวบรวมคนขาพิการ

เราจะรวบรวมบรรดาเชลย

ตลอดจนบรรดาคนที่เราให้พบกับความทุกข์โศก

7 เราจะให้คนขาพิการเป็นคนที่เหลืออยู่

ให้คนที่ถูกเนรเทศเป็นชาติที่แข็งแกร่ง

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะปกครองพวกเขาในภูเขาศิโยน

ตั้งแต่วันนั้นตราบชั่วนิรันดร์

8 ส่วนเจ้าผู้เป็นหอสังเกตการณ์ของฝูงแกะ

เป็นที่มั่นของธิดาแห่งศิโยน

อำนาจดั้งเดิมจะกลับคืนมาเป็นของเจ้า

ธิดาแห่งเยรูซาเล็มจะได้รับอำนาจครอบครอง”

9 เหตุใดเจ้าจึงร้องเสียงดัง

เจ้าไม่มีกษัตริย์หรือ?

ที่ปรึกษาของเจ้าย่อยยับไปแล้วหรือ?

เจ้าจึงเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนผู้หญิงกำลังคลอดลูก

10 ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส

เหมือนผู้หญิงที่กำลังคลอดลูก

เพราะบัดนี้เจ้าต้องจากเมือง

ไปตั้งค่ายอยู่กลางทุ่ง

เจ้าจะไปยังบาบิโลน

เจ้าจะได้รับการช่วยเหลือที่นั่น

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงไถ่เจ้า

ออกจากมือของศัตรูของเจ้าที่นั่น

11 แต่บัดนี้หลายชนชาติ

รวมตัวกันมารบกับเจ้า

เขากล่าวว่า “ให้ศิโยนถูกย่ำยี

ให้ตาของเราได้ดูศิโยนด้วยความสะใจ!”

12 แต่เขาไม่รู้

พระดำริขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เขาไม่เข้าใจแผนการของพระองค์

ผู้ทรงรวบรวมเขาเหมือนรวบรวมฟ่อนข้าวมาสู่ลานนวดข้าว

13 “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย ลุกขึ้นนวดข้าวเถิด

เพราะเราจะให้เจ้ามีเขาเหล็ก

เราจะให้เจ้ามีกีบทองสัมฤทธิ์

และเจ้าจะบดขยี้ชนหลายชาติให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย”

พวกท่านจะถวายสิ่งที่เขาได้มาโดยไม่ชอบธรรมนั้นแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ถวายความมั่งคั่งของพวกเขาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/MIC/4-5745c6ff218d988a960eb60002212d72.mp3?version_id=179—

Categories
มีคาห์

มีคาห์ 5

ผู้ปกครองตามพระสัญญาจะมาจากเบธเลเฮม

1 นครแห่งกองทหารเอ๋ย จัดทัพเถิด

เพราะศัตรูมาล้อมเมืองของเราแล้ว

เขาจะเอาไม้เท้าฟาดแก้มผู้ปกครองของอิสราเอล

2 “ส่วนเจ้า เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย

ถึงแม้เจ้าเป็นคนเล็กน้อยในหมู่ตระกูลต่างๆของยูดาห์

แต่จะมีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้าเพื่อเรา

เป็นผู้ที่จะครอบครองอิสราเอล

ผู้นั้นมีที่มาจากอดีตกาล

จากโบราณกาล”

3 ฉะนั้น อิสราเอลจะถูกทอดทิ้ง

จวบจนเมื่อถึงเวลาที่ผู้หญิงซึ่งกำลังเจ็บครรภ์นั้นคลอดบุตร

และพี่น้องอื่นๆ ของบุคคลนั้น

กลับมาสมทบกับชนอิสราเอล

4 เขาจะยืนหยัดเลี้ยงดูฝูงแกะของเขา

โดยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โดยบารมีแห่งพระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา

และพวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย

เพราะความยิ่งใหญ่ของเขาผู้นั้นจะแผ่ถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

5 และเขาจะนำความสงบสุขมาให้พวกเขา

การช่วยกู้และความย่อยยับ

เมื่อคราวอัสซีเรียรุกรานดินแดนของเรา

และกรีธาทัพผ่านป้อมของเรา

เราจะตั้งคนเลี้ยงแกะเจ็ดแปดคน

คือตั้งเหล่าผู้นำขึ้นมาสู้กับเขา

6 พวกเขาจะปกครองดินแดนอัสซีเรียด้วยดาบ

ปกครองดินแดนของนิมโรดด้วยดาบซึ่งชักออก

ผู้นั้นจะกอบกู้เราจากอัสซีเรีย

ซึ่งมารุกรานดินแดนของเรา

และกรีธาทัพเข้ามาในเขตแดนของเรา

7 คนหยิบมือที่เหลือของยาโคบ

จะอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

เหมือนน้ำค้างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

เหมือนสายฝนโปรยปรายลงบนหญ้า

ซึ่งไม่ต้องรอคอย

หรือพึ่งพามนุษย์

8 คนหยิบมือที่เหลือของยาโคบจะอยู่ในหมู่ประชาชาติ

อยู่ท่ามกลางชนชาติต่างๆ

ดั่งราชสีห์ในหมู่สัตว์ป่า

เหมือนสิงห์หนุ่มในหมู่ฝูงแกะ

ซึ่งเหยียบย่ำและขยี้ขณะย่างไป

โดยไม่มีใครช่วยได้

9 เจ้าจะชูมือขึ้นด้วยชัยชนะเหนือข้าศึก

ศัตรูทั้งปวงของเจ้าจะถูกทำลาย

10 องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า

“ในวันนั้นเราจะกำจัดม้าให้หมดไปจากพวกเจ้า

และทำลายรถม้าศึกของเจ้า

11 เราจะทำลายเมืองต่างๆ ในดินแดนของเจ้า

และทำลายที่มั่นทั้งปวงของเจ้า

12 เราจะกำจัดพวกแม่มดของเจ้า

และเจ้าจะไม่ร่ายเวทมนตร์คาถาอีกต่อไป

13 เราจะทำลายเทวรูปสลัก

และหินศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางพวกเจ้าให้หมดไป

เจ้าจะไม่หมอบกราบ

สิ่งที่มือของเจ้าทำขึ้นอีกต่อไป

14 เราจะรื้อถอนเสาเจ้าแม่อาเชราห์ที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าออกไป

และทำลายเมืองต่างๆ ของเจ้า

15 เราจะแก้แค้นด้วยความพิโรธโกรธกริ้ว

แก่ชนชาติต่างๆ ซึ่งไม่เชื่อฟังเรา”

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/MIC/5-379c44b5a3312372b0d404cc5afbb3ed.mp3?version_id=179—

Categories
มีคาห์

มีคาห์ 6

องค์พระผู้เป็นเจ้า

1 จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

“ขอเจ้ายืนขึ้น แถลงคดีความของเจ้าต่อหน้าภูเขาทั้งหลาย

และให้บรรดาเนินเขาฟังสิ่งที่เจ้าพูด

2 “ภูเขาทั้งหลายจงฟังการกล่าวโทษขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จงฟังเถิด เจ้าซึ่งเป็นฐานรากอันมั่นคงของโลก

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีคดีความกับประชากรของพระองค์

พระองค์ทรงตั้งข้อหาอิสราเอล

3 “ประชากรของเราเอ๋ย เราทำอะไรเจ้า?

เราได้ใส่ภาระอันใดให้แก่เจ้า? จงตอบเรามา

4 เรานำเจ้าออกมาจากอียิปต์

และไถ่เจ้าจากแดนทาส

เราส่งโมเสสมาเพื่อนำเจ้า

พร้อมทั้งอาโรนและมิเรียม

5 ประชากรของเราเอ๋ย

จงระลึกถึงกษัตริย์บาลาคแห่งโมอับที่พยายามจะทำให้เจ้าถูกสาปแช่ง

แต่บาลาอัมบุตรเบโอร์กลับอวยพรเจ้าแทน

จงระลึกถึงการเดินทางของเจ้าจากชิทธีมถึงกิลกาล

เพื่อเจ้าจะได้รู้ถึงความซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

6 ข้าพเจ้าจะนำสิ่งใดมาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า

และกราบลงต่อพระเจ้าผู้ประทับในสวรรค์?

ควรที่ข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชา

ด้วยบรรดาลูกวัวหนึ่งขวบหรือ?

7 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะพอพระทัยแกะนับพันๆ ตัว

และธารน้ำมันนับหมื่นๆ สายหรือ?

ควรที่ข้าพเจ้าจะถวายลูกหัวปีเพื่อการละเมิดของข้าพเจ้า

ถวายเลือดเนื้อเชื้อไขของข้าพเจ้าเพื่อบาปแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้าหรือ?

8 มนุษย์เอ๋ย พระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านแล้วว่าอะไรดี

และอะไรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จากท่าน?

คือจงประพฤติอย่างเที่ยงธรรม รักความเมตตากรุณา

และดำเนินอย่างถ่อมใจไปกับพระเจ้าของท่าน

ความผิดและโทษทัณฑ์ของอิสราเอล

9 ฟังเถิด!องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสเรียกเยรูซาเล็ม

เป็นการฉลาดที่จะยำเกรงพระนามพระองค์

“จงฟังเถิด เผ่าที่ชุมนุมกันในกรุงนั้น

10 พงศ์พันธุ์ที่ชั่วร้ายเอ๋ย

จะให้เราลืมทรัพย์สมบัติที่เจ้าได้มาอย่างทุจริต

และลืมเครื่องตวงคดโกงอันเป็นที่สาปแช่งหรือ?

11 จะให้เรายอมปล่อยคนที่ใช้เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง

และมีตุ้มน้ำหนักขี้โกงให้ลอยนวลไปหรือ?

12 คนมั่งมีในกรุงนั้นโหดเหี้ยมทารุณ

และชาวกรุงนั้นล้วนเป็นคนโกหก

และลิ้นของเขาพูดแต่คำหลอกลวง

13 ฉะนั้นเราจึงตั้งต้นทำลายเจ้า

ตั้งต้นล้มล้างเจ้าเพราะบาปทั้งหลายของเจ้า

14 เจ้าจะกิน แต่ไม่อิ่ม

ท้องของเจ้ายังคงว่างเปล่า

เจ้าจะสะสม แต่ไม่มีอะไรเหลือ

เพราะเราจะมอบสิ่งที่เจ้าสะสมไว้ให้แก่คมดาบ

15 เจ้าจะปลูก แต่ไม่ได้เก็บเกี่ยว

เจ้าจะคั้นน้ำมันมะกอก แต่ไม่ได้ใช้เอง

เจ้าจะย่ำองุ่น แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น

16 เจ้าได้ถือรักษากฎเกณฑ์ของอมรี

และพิธีกรรมทั้งปวงของราชวงศ์อาหับ

แล้วเจ้าก็เอาอย่างเขา

ฉะนั้นเราจะปล่อยให้เจ้าพินาศ

ประชาชนของเจ้าจะถูกเหยียดหยาม

เจ้าจะเป็นที่เยาะเย้ยของบรรดาประชาชาติ”

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/MIC/6-9bd2797f81028521263ca0c1844b49b2.mp3?version_id=179—

Categories
มีคาห์

มีคาห์ 7

ความทุกข์ลำเค็ญของอิสราเอล

1 อนิจจาหมดหวังเสียแล้วหนอ!

ข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนไปเก็บผลไม้ในฤดูร้อน

หลังจากเขาเก็บองุ่นไปหมดสวนแล้ว

ไม่มีพวงองุ่นให้รับประทาน

ไม่มีทั้งมะเดื่อต้นฤดูที่ปรารถนา

2 คนชอบธรรมสูญสิ้นไปจากแผ่นดิน

ไม่มีคนซื่อตรงเหลืออยู่สักคนเดียว

ทุกคนซุ่มดักฆ่าคน

ต่างก็เหวี่ยงตาข่ายดักพี่น้องของตน

3 มือสองข้างช่ำชองในการทำชั่ว

ผู้ปกครองเรียกร้องของกำนัล

ตุลาการรับสินบน

ผู้มีอิทธิพลบงการตามใจชอบ

พวกเขาทั้งหมดคบคิดกัน

4 แม้แต่คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขาก็เป็นเหมือนต้นหนาม

คนที่ซื่อตรงที่สุดก็เลวยิ่งกว่าหนามแหลม

วันของผู้ที่จับตาดูเจ้าก็มาถึงแล้ว

เป็นวันที่พระเจ้ามาเยือนท่าน

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะว้าวุ่นสับสน

5 อย่าวางใจเพื่อนบ้าน

อย่ามั่นใจในมิตรสหาย

แม้แต่หญิงในอ้อมอก

จงระวังคำพูดของท่าน

6 เพราะลูกชายจะดูหมิ่นพ่อ

ลูกสาวจะลุกขึ้นมาขัดแย้งกับแม่

ลูกสะใภ้ขัดแย้งกับแม่สามี

ศัตรูของเขาจะเป็นคนในครัวเรือนของเขาเอง

7 แต่ส่วนข้าพเจ้าจะมุ่งหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้ารอคอยพระเจ้าพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า

พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงสดับฟังข้าพเจ้า

อิสราเอลจะลุกขึ้นมา

8 ศัตรูของข้าเอ๋ย! อย่ากระหยิ่มยิ้มเยาะข้าเลย

ถึงแม้ข้าล้มลง ข้าจะลุกขึ้นมาอีก

ถึงแม้ข้านั่งอยู่ในความมืด

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นความสว่างของข้า

9 เพราะข้าพเจ้าได้ทำบาปต่อพระองค์

ข้าพเจ้าก็จะทนรับพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ตราบจนพระองค์ทรงว่าคดีให้

และผดุงสิทธิ์ของข้าพเจ้าไว้

พระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าออกมาสู่ความสว่าง

ข้าพเจ้าจะเห็นความชอบธรรมของพระองค์

10 แล้วศัตรูของข้าพเจ้าจะเห็น

และถูกปกคลุมด้วยความอับอาย

ผู้ที่พูดกับข้าพเจ้าว่า

“ไหนล่ะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน?”

ตาของข้าพเจ้าจะเห็นเขาล้มลง

บัดนี้แหละที่เขาจะถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝ่าเท้า

เหมือนเลนบนถนน

11 วันสร้างกำแพงให้เจ้าจะมาถึง

เป็นวันที่จะขยายอาณาเขตของเจ้าออกไป

12 ในวันนั้นผู้คนจะมาหาเจ้า

จากอัสซีเรียและเมืองต่างๆ ของอียิปต์

แม้จากอียิปต์ถึงยูเฟรติส

จากทะเลจดทะเล

และจากภูเขาจดภูเขา

13 โลกจะเริศร้างเพราะชาวโลก

นั่นเป็นผลจากการกระทำของเขา

คำอธิษฐานและสรรเสริญ

14 ขอทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ด้วยไม้เท้า

เลี้ยงดูฝูงแกะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

ซึ่งดำรงชีพด้วยตนเองอยู่ในป่า

ในทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์

ให้พวกเขาหากินในบาชานและกิเลอาด

เหมือนในอดีตนานมาแล้ว

15 “เหมือนเมื่อครั้งเจ้าออกมาจากอียิปต์

เราจะแสดงให้เจ้าเห็นการอัศจรรย์ของเรา”

16 ประชาชาติต่างๆ จะเห็นแล้วอับอาย

และจะหมดอำนาจอย่างสิ้นเชิง

พวกเขาจะยกมือปิดปาก

และหูของพวกเขาหนวกไป

17 พวกเขาจะเลียฝุ่นเหมือนงู

เหมือนสัตว์เลื้อยคลานตามพื้นดิน

พวกเขาจะตัวสั่นงันงกออกมาจากถ้ำ

พวกเขาจะหันมาหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราด้วยความยำเกรง

และจะกลัวพระองค์

18 ผู้ใดเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์

ผู้ทรงยกบาปและอภัยการล่วงละเมิดของชนหยิบมือที่เหลือ

อันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์?

พระองค์ไม่ได้ทรงพระพิโรธอยู่เนืองนิตย์

แต่ทรงปีติยินดีที่จะแสดงพระเมตตา

19 พระองค์จะทรงเอ็นดูสงสารเราอีก

จะทรงเหยียบบาปทั้งหลายของเราไว้ใต้พระบาท

และเหวี่ยงความชั่วช้าทั้งหมดของเราลงสู่ทะเลลึก

20 พระองค์จะทรงสัตย์จริงต่อยาโคบ

และจะแสดงความเมตตาแก่อับราฮัม

ดังที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเรา

เมื่อครั้งนานมาแล้ว

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/MIC/7-bfd9ed700bd4498638575e1ac02df06b.mp3?version_id=179—