Categories
ปฐมกาล

ปฐมกาล 10

รายชื่อบรรดาประชาชาติ

1 นี่คือเรื่องราวของบุตรทั้งสามของโนอาห์คือ เชม ฮาม และยาเฟท ลูกหลานของพวกเขาเกิดมาภายหลังน้ำท่วม

เผ่าพันธุ์ของยาเฟท

2 บุตรของยาเฟทได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

3 บุตรของโกเมอร์ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์

4 บุตรของยาวานได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม

5 (คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวทะเลที่แยกย้ายไปอาศัยในดินแดนต่างๆ ของเขาตามตระกูลในชนชาติของเขาและต่างก็มีภาษาของตนเอง)

เผ่าพันธุ์ของฮาม

6 บุตรของฮามได้แก่

คูช มิสราอิมพูต และคานาอัน

7 บุตรของคูชได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ได้แก่

เชบาและเดดาน

8 คูชเป็นบิดาของนิมโรด ซึ่งเป็นนักรบเกรียงไกรผู้หนึ่งของโลก

9 เขาเป็นนายพรานที่เก่งกาจที่สุด ฉะนั้นจึงกล่าวกันว่า “เป็นนายพรานเก่งกาจเหมือนนิมโรด”

10 ศูนย์กลางอาณาจักรยุคแรกของเขาคือ บาบิโลนเอเรก อัคคัด และคาลเนห์ในดินแดนชินาร์

11 จากที่นั่น เขาไปอัสซีเรีย สร้างเมืองนีนะเวห์ เรโหโบทอีร์คาลาห์

12 และเรเสนตั้งอยู่ระหว่างนีนะเวห์และคาลาห์ นครใหญ่นั้น

13 มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม

14 ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทริม

15 คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอน ซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเขาและเป็นบิดาของชาวฮิตไทต์

16 ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี

17 ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี

18 ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

ต่อมาผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลคานาอันก็กระจายออกไป

19 พรมแดนของคานาอันขยายจากไซดอนถึงเกราร์ ไกลถึงกาซา และไปทางโสโดม โกโมราห์ อัดมาห์ และเศโบยิม ไปไกลถึงลาชา

20 คนเหล่านี้เป็นบุตรของฮาม ซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

เผ่าพันธุ์ของเชม

21 เชมซึ่งเป็นพี่น้องกับยาเฟทก็มีบุตรหลายคน เชมเป็นบรรพบุรุษของเอเบอร์

22 บุตรของเชมได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

23 บุตรของอารัมได้แก่

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

24 อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์

และเชลาห์เป็นบิดาเอเบอร์

25 เอเบอร์มีบุตรชายสองคนได้แก่

คนหนึ่งชื่อเปเลกเพราะในสมัยของเขาโลกถูกแบ่งแยก และอีกคนหนึ่งชื่อโยกทาน

26 โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์

27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์

28 โอบาล อาบีมาเอล เชบา

29 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของโยกทาน

30 ถิ่นอาศัยของพวกเขาเริ่มจากเมชาไปถึงเสฟาร์ในแดนเทือกเขาด้านตะวันออก

31 คนเหล่านี้เป็นบุตรของเชมซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

32 ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของบุตรโนอาห์ ตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขา คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆ ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหลังน้ำท่วม

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/GEN/10-c0c84fd1fefe3d7609d102e220d2af01.mp3?version_id=179—

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *